Privaatsustingimused

Uuendatud juuli 2024

Käesolevad tingimused on lehekülje www.kiirkasiinod.com alajaotuses Privaatsustingimused. Anname antud tingimustega teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta.

Kiirkasiinod.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevad tingimused on uuendatud 03. märts 2022.

 1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad? Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda kiirkasiinod.com Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.
 2. Milliseid isikuandmeid me töötleme? Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad sisaldada Teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.
 3. Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik? Läbi veebikeskkonna lotovoidud.com edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on kiirkasiinod.com
 4. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumiste, müügiprotsessi täitmine ja kiirkasiinod.com ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.
  Kiirkasiinod saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.
 5. Kus andmeid talletatakse? Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Kiirkasiinod.com volitatud töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.
 6. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse? Kiirkasiinod.com ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Kiirkasiinod.com korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Kiirkasiinod.com seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Kiirkasiinod.com turundusteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui kiirkasiinod.com volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.
 7. Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud? Kiirkasiinod.com serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.
 8. Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega? Kõigi Kiirkasiinod.com poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik kiirkasiinod.com poole järgmiste kontaktandmetel:
  e-post: [email protected]
 9. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega? Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist.